استاد و شاگرد در داستان های اسلامی

 
جولای 27, 2019

استاد و شاگرد در داستان های اسلامی

۱- از عطّاری تا عرفان روزی عطار نیشابوری در دکان عطاری، مشغول معامله بود. درویشی آمد و چند بار چیزی خواست و او نداد. درویش گفت: […]