امانت داری و آثار آن در داستان های اسلامی

 
جولای 27, 2019

امانت داری و آثار آن در داستان های اسلامی

۱- فاسق امانت دار پس از روزها که فکر و تفحص کر مرد با ایمانی را پیدا کرد ومال خود را نزد او به امانت گذاشت […]