مرداد ۵, ۱۳۹۸

ایثاگری در داستان های اسلامی

۱- ایثار تشنگان در جنگ یرموک، هر روز عده ای از مسلمانان به جنگ می رفتند و پس از چند ساعت زد و خورد، سالم یا […]