بی توجهی پدر و مادر به فرزندان در داستان های اسلامی

 
آذر ۲۶, ۱۳۹۸

بی توجهی پدر و مادر به فرزندان در داستان های اسلامی

۱- پدرشان را کشتند دادستان بروجن برای دو برادر که به اتهام قتل پدردستگیر شدند تقاضای حبس ابد کرد پدر این دو پسر قبل از مرگ […]