رازداری و سخن چینی در داستان های اسلامی

 
تیر ۳۱, ۱۳۹۸

رازداری و سخن چینی در داستان های اسلامی

۱.چند تار مو مردی که با همسرش بسیار صمیمی بود و زندگی خوشی داشت به بازار رفت تا غلامی برای کمک به زندگی شان بخرد، پس […]