ظلم و جفا به پدر و مادر در داستان های اسلامی

 
جولای 27, 2019

ظلم و جفا به پدر و مادر در داستان های اسلامی

۱- عقوق چیست؟ مجلسی در شرح کافی گوید: عقوق والدین به این است که فرزند حرمت آنها را رعایت نکند و بی ادبی نماید و آنها […]