ظلم و ستم و دست انتقام در داستان های اسلامی

 
جولای 27, 2019

ظلم و ستم و دست انتقام در داستان های اسلامی

۱- روز خوشی خلیفه ی اموی راجع به «عبدالملک مروان» خلیفه اموی گفته اند که، روزی گفت: امروز هیچکس از ارباب رجوع نباید به من مراجعه […]