نفرین اولیای خدا و هلاکت دشمنانشان در داستان ها

 
آذر ۲۶, ۱۳۹۸

نفرین اولیای خدا و هلاکت دشمنانشان در داستان ها

۱- کیفر مغرور پیغمبر عالیقدر اسلام صلی الله علیه و اله در سال ششم هجرت از طرف پروردگار متعال مأموریت پیدا کرد که دعوت و رسالت […]