کِبر و خودخواهی در داستان های اسلامی

 
دسامبر 17, 2019

کِبر و خودخواهی در داستان های اسلامی

۱- خودخواهی تاکجا؟! آورده اند: عبد الله بن مسعود از یاران پیامبران صلی الله علیه واله اولین کسی بود که قرآن را در مکه آشکارا میان […]