اکتبر 28, 2021

سعی و کوشش در داستان های اسلامی

(سعی و کوشش در داستان های اسلامی) ۱- اُجرت ،به مقدارکار هیزم شکنی هر روز از جنگل هیزم جمع میکرد و مخارج خود را به وسیله […]
جولای 3, 2021
کرونا ویروس یامعلم بشریت

کرونا ویروس یا معلم بشریت

«کرونا ویروس عالیترین معلم بشریت در اسلام» گفتنی است در نظام توحیدي که بر مبناي توحید افعالی و حکمت عملی اسـتوار اسـت ؛ چنانچه فرمود: «کلیدهاي غیب تنها نزد اوست، و جز او کسی آنها را نمیدانـد، او آنچـه را در خشکی و دریاست میداند، هیچ برگی (از درختی) نمیافتـد، مگـر ایـن کـه از آن آگـاه است، و نه هیچ دانهاي در تاریکیهاي زمین، و نه هیچ تر و خشکی وجـود دارد، جـز ایـن که در کتابی آشکار (در کتاب علم خدا) ثبت است.» بنابراین اصل وجود کرونا ویروس بدون علم ازلی و ابدي او، بـه مشـیت الهـی، بـدون اقتدار او، بدون ایجاد و اعطاء وجود به آن، و بدون خلقت آن حق تحقق و وجود نداشت.
مارس 1, 2020

شادی و خشم فقط برای خدا در داستان ها

شادی و خشم فقط برای خدا در داستان ها ۱- خشم علیّ(علیه السلام) برای خدا سعید بن قیس همدانی گفت: روزی امیر مؤمنان علیه السلام را […]
مارس 1, 2020

استواران و سلحشوران در داستان های اسلامی

استواران و سلحشوران در داستان های اسلامی ۱- مردان پایدار در میدان نبرد در جنگ احد آن گاه که مسلمانان از دو طرف مورد حمله ی […]
آگوست 4, 2019

امید در ناامیدی

۱ ـ قرآن ابزار حل مشکلات مرحوم حضرت آیت الله العظمی اراکی- که از بزرگان علم اسلام و از فقیهان وارسته هستند- می‌فرمودند: مرحوم آخوند ملا […]